HAKKIMIZDA

Afrika İnsan Derneği, 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü izniyle kurulmuştur.

Afrika için belli başlı Sivil Toplum Kuruluşları ile protokoller yaparak Afrika kıtasına yönelik yardım çalışmalarına öncülük eden önemli bir kuruluştur.

VİZYONUMUZ

Hedeflerimize ve İnsani değerlerimize uygun şekilde hizmet amaçlı özellikle Afrika kıtasında yardıma muhtaç olanlar için dünyanın farklı bölgelerinde gönüllü olarak hayır işlerinde ve insani işlerde öncülük yaparak farklılık ortaya koymak.

MİSYONUMUZ

Afrika İnsan Derneği, Afrika kıtasındaki ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını yerine getirmeye çalışan uluslararası yardım yapan bir hayır kuruluşudur. Uluslararası Resmi Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Şahıslarla beraber, ortaklarıyla yardımlaşan sürdürülebilir Kalkınma programlarıyla insanı destekleyerek sosyal adaleti gerçekleştirmeye çalışır. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için maddi ve manevi destekler ve yardımlar, sosyal kalkınma projeleri ve ailelerin eğitim seviyesini yükseltmek için farklı faaliyetlerde bulunur.

HEDEFLERİMİZ

  • Sürdürülebilir kalkınma programları ve küçük projeler aracılığıyla yoksulluğu gidermek, nedenlerini çözmek ve yerel toplulukları kendine güvenmeye teşvik etmek
  • Yoksullara, yetimlere ve muhtaçlara sağlık, eğitim, su, giyim ve yemek vb. alanlarda temel ihtiyaçları sağlamak ve hizmetlerini geliştirmek için kuruluşlar ve ortaklarla birlikte çalışmak
  • Fakir öğrencilere, yetimlere ve dul kadınlara ihtiyaçlarının karşılanması için sponsor olmak
  • Afrika insanına önem vermek, bilgi ve eğitimi yaygınlaştırmak, yetenek ve beceriler geliştirmek
  • Camiler, Okullar, Kuran öğrenme yerlerinin ve sağlık merkezlerinin vb. yerlerin kuruluşunda çeşitli hayır faaliyetlerine katılarak katkıda bulunmak
  • Eğitimin Afrika toplulukları arasında yayılmasını teşvik etmek ve hem genel hem de yüksek öğrenimde öğrencilere fırsat sağlamak
  • Ortaklıkları ve Afrika toplulukları ve dünya ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek
  • Acil durumlarda, çevre felaketlerinde, savaşlarda ve diğer benzer durumlarda insani yardım hizmetlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak