Afrika Sağlık Yardımı

Sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, "sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali" olarak açıklar. Temel sağlık hizmetlerine ulaşabilmek en temel haklardan biri olmasına rağmen günümüzde milyonlarca insan temel sağlık hizmetlerinden mahrum bir şekilde yaşamaktadır. Sağlık hizmetlerinden en az faydalanan ülkelerin çoğu Afrika Kıtası’nda yer almaktadır.

İhtiyaç duyulan bazı Sağlık projeleri:
  • Tıbbi Malzeme Dağıtım Projeleri
  • İlk Yardım Eğitim Projeleri
  • Sağlık Taraması Projeleri
  • Beslenme Sağlığı Projeleri
  • İyilik Engel Tanımaz
  • Katarakt Projeleri
  • Sünnet Projeleri