“Göç Yönetiminde Daha Güçlü Sivil Toplum”

“Göç Yönetiminde Daha Güçlü Sivil Toplum” Afrika İnsanı Derneği olarak Göç ve Sivil Toplum Projesi kapsamında düzenlenen “Göç Yönetiminde Daha Güçlü Sivil Toplum” eğitiminine katılım sağladık. Eğitimler, Göç ve uluslararası korumayla ilgili temel kavramlar, uluslararası mevzuat ve Türkiye’deki yasal çerçeve, göç yönetiminde öncelikler ve küresel/bölgesel iş birlikleri gibi geniş kapsamlı başlıklarla başladı. Ardından ise sivil…